Obaveštenja

Poziv za Redovnu sednicu Skupštine akcionara

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022. godinu

Bilans stanja, bilans uspeha i izveštaji za 2022. godinu

Zapisnik sa skupštine akcionara A.D. MEGAL 2023.

Poziv za Redovnu sednicu Skupštine akcionara 2024.

Odluka o sazivu Redovne sednice Skupštine akcionara 2024.

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2023. godinu

Bilans stanja, bilans uspeha i izveštaji za 2023. godinu

Izveštaj nezavisnog Revizora i izjave za 2023. godinu

NA VRH